Trasa Hipodrom

Trasa „Hipodrom” jest jedną z pierwszych na Mazowszu profesjonalnych tras do uprawiania narciarstwa biegowego. Powstała z inicjatywy lokalnej społeczności a jej organizatorami są:
Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy oraz Stowarzyszenie TN Biegówki.
Całość trasy znajduje się na terenie administrowanym przez Stowarzyszenie Szwadron Jazdy RP, które udostępniło teren, pomogło w wytyczeniu trasy i sprawuje nadzór nad właściwą jej eksploatacją. Więcej o działalności Szwadronu na www.szwadron.org.pl. Trasa jest przystosowana do stylu klasycznego. (Wyświetl plik PDF w nowej karcie)

Korzystając z trasy pamiętaj, że jesteś na terenie ośrodka jeździeckiego i stosuj się do następujących zasad:

1. Trasa biegowa Hipodrom jest czynna:
soboty i niedziele - 9.00 - 15.00 wraz z pełną infrastrukturą (instruktor, wypożyczalnia, zaplecze gastronomiczne); 
w innych terminach możliwe jest korzystanie z samej trasy
2. Narciarstwo biegowe, na obszarze administrowanym przez Szwadron Jazdy RP, można uprawiać jedynie po trasach do tego przeznaczonych.
3. Narciarstwo biegowe uprawiane jest na własną odpowiedzialność i ryzyko narciarzy.
4. Korzystający z narciarskich tras biegowych winien brać pod uwagę wszelkie okoliczności mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo jazdy, w szczególności warunki atmosferyczne, stan nawierzchni tras, ukształtowanie terenu, innych użytkowników terenu (jeździectwo) itp.
5. Samochody należy parkować tylko w wyznaczonych miejscach. Pozostawienie auta w innym miejscu może spowodować jego odholowanie.
6. Ponieważ podstawowym przeznaczeniem Hipodromu jest jazda konna, należy przestrzegać następujących reguł:
a) zawsze pierwszeństwo mają konie; zbliżając się do jeźdźcy lub prowadzonego konia, należy zwolnić, poczekać aż przejdzie, nie wykonywać gwałtownych ruchów (pamiętajmy, że konie są zwierzętami płochliwymi),
b) na całym terenie Hipodromu należy zachowywać się cicho,
c) komunikacja pomiędzy parkingiem, trasą i restauracją, może się odbywać tylko po wyznaczonych szlakach (nie wolno poruszać się  blisko wejść do pomieszczeń stajennych),
d) dzieci mogą korzystać z trasy tylko pod nadzorem osób dorosłych,

e) na teren Hipodromu nie wolno przyprowadzać psów.
7. Narty należy przypinać będąc już na trasie.
8. Korzystający z tras winien dostosować się do wskazań i poleceń zarządcy terenu.
9. Korzystanie z trasy jest jednoznaczne z zapoznaniem i zaakceptowaniem powyższych zasad.

Stowarzyszenie Szwadron Jazdy RP oraz Stowarzyszenie TN Biegówki zwraca się z gorącą prośbą o przestrzeganie powyższych zasad przez korzystających z trasy. Niedostosowanie się do podanych zasad może spowodować usunięcie z terenu ośrodka


Pokaż HIP-max na większej mapie